Viajes - Japon - Kyoto

Fotos de Kyoto...


Kyoto - Tienda de yakitori


Kyoto - Kiyomizudera


Kyoto - Kodaiji


Kyoto - Mercado de Tsukiji


Kyoto - Minamiza


Kyoto - Saihoji(Kokedera)


Kyoto - Templo Toji


Kyoto - templos I


Kyoto - templos II


Kyoto - templos III


Kyoto - Terrazas al borde del rio (Kawadoko)


Kyoto - Torre de Kyoto